شهید غلامرضا میرزائی بهبهانی
 • نام پدر : احمد

 • تاریخ تولد : 1340/04/10

 • محل تولد : آبادان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1361/03/05

 • محل شهادت : خرمشهر

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 11

 • مزار : 2

 • توضیحات : -

شهید غلامرضا میرزائی بهبهانی