شهید عبدالکریم نادری نژاد
 • نام پدر : نصراله

 • تاریخ تولد : 1347/06/25

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/29

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 1

 • مزار : 31

 • توضیحات : -

شهید عبدالکریم نادری نژاد