شهید سید عنایت اله ناصری
 • نام پدر : سید جابر

 • تاریخ تولد : 1344/06/28

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1388/07/29

 • محل شهادت : بیمارستان بقیه الله تهران

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 7

 • مزار : 14

 • توضیحات : -