شهید عبدالرسول نصراله زاده
 • نام پدر : گرگی

 • تاریخ تولد : 1345/01/08

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 14

 • مزار : 4

 • توضیحات : -

شهید عبدالرسول نصراله زاده