شهید علیرضا نعماء
 • نام پدر : عیسی

 • تاریخ تولد : 1341/10/17

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/23

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 8

 • مزار : 16

 • توضیحات : -

شهید علیرضا نعماء