شهید سید جلال نورافشان
 • نام پدر : سید موسی

 • تاریخ تولد : 1344/05/27

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : رقابیه

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 6

 • مزار : 4

 • توضیحات : -

شهید سید جلال نورافشان