شهید فرامرز نوریان
 • نام پدر : حمداله

 • تاریخ تولد : 1343/06/31

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/04/08

 • محل شهادت : ماووت عراق

 • عملیات : نصر چهار

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 1

 • مزار : 18

 • توضیحات : -

شهید فرامرز نوریان