شهید مسعود نیک رو
 • نام پدر : بمون اله

 • تاریخ تولد : 1346/11/24

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/04/24

 • محل شهادت : محور برد سپیان (شمالغرب)

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 14

 • مزار : 3

 • توضیحات : -

شهید مسعود نیک رو