شهید سکینه بیگم نیک نژاد
 • نام پدر : محمدعلی

 • تاریخ تولد : 1324/08/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1360/11/11

 • محل شهادت : کرج

 • عملیات : ترور

 • محل دفن : بهشت زهرا

 • شهر/بخش : تهران

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید سکینه بیگم نیک نژاد