شهید محمد هجری
 • نام پدر : حسن

 • تاریخ تولد : 1298/11/10

 • محل تولد : خرمشهر

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1359/08/28

 • محل شهادت : خرمشهر

 • عملیات : بمباران هوایی

 • محل دفن : آبادان

 • شهر/بخش : -

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -