شهید رضا هدایت نژاد
 • نام پدر : شعبان

 • تاریخ تولد : 1345/01/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1366/03/28

 • محل شهادت : بیات

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 17

 • مزار : 18

 • توضیحات : -

شهید رضا هدایت نژاد