شهید رمضان همتی پور
 • نام پدر : خداداد

 • تاریخ تولد : 1341/03/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/28

 • محل شهادت : فاو ام القصر

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : پیرآباد

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید رمضان همتی پور