شهید منوچهر آصفی
 • نام پدر : نعمت اله

 • تاریخ تولد : 1337/02/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1359/08/24

 • محل شهادت : سوسنگرد

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : پراکنده

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -