شهید رجب آقاجری
 • نام پدر : ابراهیم

 • تاریخ تولد : 1343/09/22

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/04/10

 • محل شهادت : ماووت عراق

 • عملیات : نصر چهار

 • محل دفن : کیکاووس

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید رجب آقاجری