شهید رضاقلی آلوس
 • نام پدر : راه علی

 • تاریخ تولد : 1339/06/05

 • محل تولد : بهمئی

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1362/04/05

 • محل شهادت : بیمارستان امام سجاد تهران

 • عملیات : -

 • محل دفن : بنه پیر

 • شهر/بخش : گچساران

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید رضاقلی آلوس