شهید اسداله اثنی عشری
 • نام پدر : عبدالمحمد

 • تاریخ تولد : 1335/01/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/22

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 4

 • مزار : 16

 • توضیحات : -

شهید اسداله اثنی عشری