شهید سید حسن احمدپور
 • نام پدر : سید احمد

 • تاریخ تولد : 1345/03/03

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/08/13

 • محل شهادت : عین خوش

 • عملیات : محرم

 • محل دفن : امامزاده اباذر

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -