شهید شاکر ادی
 • نام پدر : حسن

 • تاریخ تولد : 1345/09/10

 • محل تولد : خرمشهر

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : وزارت دفاع

 • تاریخ شهادت : 1366/11/22

 • محل شهادت : شیراز

 • عملیات : بمباران هوایی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 4

 • مزار : 6

 • توضیحات : -

شهید شاکر ادی