شهید حسن اعمائی
 • نام پدر : کیامرز

 • تاریخ تولد : 1338/01/08

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1359/08/03

 • محل شهادت : آبادان

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : پراکنده

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -