شهید سیف اله اکبرزاده
 • نام پدر : فتاح

 • تاریخ تولد : 1311/07/05

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1357/11/09

 • محل شهادت : بهبهان

 • عملیات : دوران انقلاب

 • محل دفن : سه کنار

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید سیف اله اکبرزاده