شهید محسن اکبری
 • نام پدر : علی

 • تاریخ تولد : 1343/06/14

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/12/27

 • محل شهادت : ارتفاعات شنام

 • عملیات : والفجر ده

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 1

 • مزار : 3

 • توضیحات : -

شهید محسن اکبری