شهید موسی امیدی
 • نام پدر : نوروز

 • تاریخ تولد : 1345/04/02

 • محل تولد : خرمشهر

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/25

 • محل شهادت : اروندرود

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 6

 • مزار : 13

 • توضیحات : -

شهید موسی امیدی