شهید اردشیر باغ رو
 • نام پدر : فرج

 • تاریخ تولد : 1347/06/23

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1367/04/27

 • محل شهادت : ایلام

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 13

 • مزار : 3

 • توضیحات : -

شهید اردشیر باغ رو