شهید لطف اله باغبان زاده
 • نام پدر : محمدصادق

 • تاریخ تولد : 1335/03/03

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1360/04/12

 • محل شهادت : شادگان

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 11

 • مزار : 11

 • توضیحات : -

شهید لطف اله باغبان زاده