شهید کهزاد باولی
 • نام پدر : شکرعلی

 • تاریخ تولد : 1346/05/04

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : افتخاری

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/04/07

 • محل شهادت : ماووت عراق

 • عملیات : نصر چهار

 • محل دفن : مصیری

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید کهزاد باولی