شهید علی برکت رضائی
 • نام پدر : محمدجعفر

 • تاریخ تولد : 1334/07/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/21

 • محل شهادت : شیب نیسان

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 5

 • مزار : 9

 • توضیحات : -

شهید علی برکت رضائی