شهید علی اکبر برکت رضائی
 • نام پدر : محمدصادق

 • تاریخ تولد : 1337/09/26

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/27

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 7

 • مزار : 5

 • توضیحات : -

شهید علی اکبر برکت رضائی