شهید غلامرضا برکت رضائی
 • نام پدر : عبدالرسول

 • تاریخ تولد : 1338/06/07

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1367/04/22

 • محل شهادت : دهلران

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 7

 • مزار : 6

 • توضیحات : -

شهید غلامرضا برکت رضائی