شهید مجید بقایی
 • نام پدر : حمداله

 • تاریخ تولد : 1337/01/07

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/09

 • محل شهادت : فکه

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 4

 • مزار : 1

 • توضیحات : -

شهید مجید بقایی