شهید ظفر بگدلی
 • نام پدر : علی اکبر

 • تاریخ تولد : 1346/06/06

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : بغداد (عراق)

 • عملیات : -

 • محل دفن : علمدار

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید ظفر بگدلی