شهید سید محمدرضا بلادی
 • نام پدر : سید شکراله

 • تاریخ تولد : 1340/06/10

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1360/03/28

 • محل شهادت : دارخوین

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 12

 • مزار : 9

 • توضیحات : -

شهید سید محمدرضا بلادی