شهید نجف بلادیان بهبهان
 • نام پدر : سید محمد

 • تاریخ تولد : 1317/04/07

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1357/08/19

 • محل شهادت : مسجد جامع دوگنبدان

 • عملیات : دوران انقلاب

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : پراکنده

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -