شهید کیهان بهرامی خشاب
 • نام پدر : عطاءاله

 • تاریخ تولد : 1348/11/19

 • محل تولد : کهگیلویه

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/27

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : پیرآباد

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید کیهان بهرامی خشاب