شهید فرخ بهزادی برزیان
 • نام پدر : مصطفی

 • تاریخ تولد : 1345/12/09

 • محل تولد : کهگیلویه

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/27

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 7

 • مزار : 12

 • توضیحات : -

شهید فرخ بهزادی برزیان