شهید محمدرفیع بیژنی خوی
 • نام پدر : ماندنی

 • تاریخ تولد : 1349/03/19

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/29

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : شهروئی

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید محمدرفیع بیژنی خوی