شهید سید شمس الله پاپیان (پاسبان)
 • نام پدر : سید جابر

 • تاریخ تولد : 1346/10/14

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/04/12

 • محل شهادت : بیمارستان امام خمینی تبریز

 • عملیات : نصر چهار

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 11

 • مزار : 22

 • توضیحات : -

شهید سید شمس الله پاپیان (پاسبان)