شهید مذکور پارسی
 • نام پدر : مجاهد

 • تاریخ تولد : 1337/04/09

 • محل تولد : کهگیلویه

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1357/08/19

 • محل شهادت : گچساران

 • عملیات : دوران انقلاب

 • محل دفن : قلعه مدرسه

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -