شهید سیف اله پازند
 • نام پدر : محمد

 • تاریخ تولد : 1343/06/12

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/03/14

 • محل شهادت : هورالهویزه

 • عملیات : ظفر یک

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 4

 • مزار : 13

 • توضیحات : -

شهید سیف اله پازند