شهید ابوالقاسم پریسوز
 • نام پدر : شهید حسین

 • تاریخ تولد : 1350/06/05

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : قراردادی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1366/04/08

 • محل شهادت : ماووت عراق

 • عملیات : نصر چهار

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 2

 • ردیف : 7

 • مزار : 7

 • توضیحات : -

شهید ابوالقاسم پریسوز