شهید امامقلی تابان
 • نام پدر : حسین

 • تاریخ تولد : 1339/06/12

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1365/03/22

 • محل شهادت : بیمارستان صحرائی امام رضا

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 13

 • مزار : 11

 • توضیحات : -

شهید امامقلی تابان