شهید سید حمدالله تقوائی
 • نام پدر : سیدعبدالرسول

 • تاریخ تولد : 1339/01/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1377/11/19

 • محل شهادت : بیمارستان گلستان اهواز

 • عملیات : -

 • محل دفن : بهبهان

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : پراکنده

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید سید حمدالله تقوائی