شهید صدرالدین تقوی زاده عروه
 • نام پدر : علی داد

 • تاریخ تولد : 1344/03/27

 • محل تولد : کهگیلویه

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : شیب نیسان

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : رود تلخ

 • شهر/بخش : بهمئی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید صدرالدین تقوی زاده عروه