شهید مندنی تقی پور
 • نام پدر : علی زمان

 • تاریخ تولد : 1343/03/03

 • محل تولد : لنده

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/03/23

 • محل شهادت : خرمال عراق

 • عملیات : -

 • محل دفن : گرآب

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -