شهید ماندنی جاودان زاده
 • نام پدر : امیر مشهور قلی

 • تاریخ تولد : 1341/07/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : شهابیه

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 11

 • مزار : 16

 • توضیحات : -

شهید ماندنی جاودان زاده