شهید زاهد (علی) جاویدانه
 • نام پدر : جهان

 • تاریخ تولد : 1334/04/15

 • محل تولد : بویراحمد

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1362/04/06

 • محل شهادت : پل نو خرمشهر

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 3

 • مزار : 7

 • توضیحات : -

شهید زاهد (علی) جاویدانه