شهید مخمل خانم جداولی
 • نام پدر : دهدار علی

 • تاریخ تولد : 1304/04/08

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1362/08/14

 • محل شهادت : منزل مسکونی

 • عملیات : حمله موشکی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 2

 • ردیف : 6

 • مزار : 5

 • توضیحات : -