شهید قنبر (عبدالمجید) جعفری مقدم
 • نام پدر : محمدحسین

 • تاریخ تولد : 1347/02/19

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1365/04/12

 • محل شهادت : مهران

 • عملیات : کربلای یک

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 2

 • مزار : 17

 • توضیحات : -

شهید قنبر (عبدالمجید) جعفری مقدم