شهید سید نوراله جهاندیده
 • نام پدر : سید آقا بابا

 • تاریخ تولد : 1346/09/27

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/04/21

 • محل شهادت : فکه

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 8

 • مزار : 6

 • توضیحات : -

شهید سید نوراله جهاندیده