شهید اسمعیل چابکی
 • نام پدر : خُردل

 • تاریخ تولد : 1340/07/01

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1367/03/24

 • محل شهادت : نوسود

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 7

 • مزار : 7

 • توضیحات : -

شهید اسمعیل چابکی