شهید زادعلی چنگلوائی
 • نام پدر : یداله

 • تاریخ تولد : 1343/09/22

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/29

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : اسدآباد

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید زادعلی چنگلوائی